Til forsiden
Om Dyreforsøgstilsynet Justitsministeriet hjemmeside
2017
2016
2015
2014
2013
December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
April 2013 > J.nr. 2012-15-2934-00201
Udvidelse til tilladelse j.nr. 2012-15-2934-00201 - Osteoclast hæmmere og smertetest i minesectomerede rotter
Se oprindelig tilladelse
Indhold
Ansøgning
Dyreforsøgstilsynets afgørelse
Ansøgning
Med henblik på udvikling af behandling mod osteoarthrit på både strukturelt og smerte niveau, ønsker vi at belyse osteoklasters funktion i udviklingen af minesectomi (MNX) induceret osteoarthrit i rotter ved at behandle med hæmmere af osteoklast funktion. Vi ønsker at udvide forsøgene ved at benytte hæmmere af syreudskillelse samt osteoklast differentiering udover, men ikke sammen med, de allerede beskrevne EP4 agonister. Eksempler på påtænkte stoffer til behandling er eksempelvis kan nævnes bisphosphonater, V-ATPase inhibitorer, Parathyroidea hormon, Cathepsin K inhibitorer eller Denosumab. Disse vil så blive målt op imod egne udviklede syre hæmmere. I disse forsøg ønsker vi yderligere at belyse udviklingen af smerte opfattelse i dyrene og vurdere central smerte påvirkning i MNX induceret osteoarthrit med og uden osteoclast og syre hæmmere. Vi vil her anvende, i litteraturen, allerede veletablerede metoder (se nedenfor). Hæmmere af osteoclastogenese eller acidificering vil blive administreret enten oralt, subcutant, IV, eller IP op til 1 gang dagligt afhængig af hæmmer type. Der er ikke tidligere påvist toksiske effekter af de påtænkte hæmmere og behandlede dyr forventes ikke at trives dårligere end kontroldyr Belastningen af dyrene skønnes ikke at blive øget i forhold til oprindelig tilladelse Til at teste virkningen af hæmmer på MNX induceret hyperalgesi påtænker vi at benytte 1 af 3 forskellige i litteraturen etablerede metoder til måling af smerte; enten Von Frey’s test, Hotplate test eller Tail Flick. Von Frey Dyret vil blive placeret i et bur hvor bunden består af et tyndmasket net så man har adgang til dyret fra undersiden. Fra undersiden af buret vil der så prikkes med små hår af forskellig tykkelse og dyrets respons tærskel registreres, hvorved men får en ide om dyrets sensitivitet over for smerte. Hotplate Dyret vil blive placeret på en såkaldt hotplate, som kan indstilles til en forudbestemt temperatur. Den tid der går indtil dyret reagerer på varme stimuli ved løft af pote, vil blive registreret og dyret fjernet fra pladen. Tail flick En laser stråle der giver en varme udveksling sigtes mod dyrets hale. Den tid der går fra strålen sigtes på halen til dyret svirper med halen registreres, og benyttes som mål for dyrets smertetærskel. Smerten vil kun blive induceret i en sådan grad at den giver et respons i dyret, i form af løftet potte eller slag med hale, men ikke yder væsentlig belastning på dyret. Forsøgets varighed er 8 uger og dyrene vil blive smertetestet løbende, dog max 3 gange ugentligt. Belastningen af dyrene i forbindelse med smerte tests forventes at være let.
Dyreforsøgstilsynets afgørelse

Udvidelse af tilladelse

 

 

Under henvisning til din ansøgning af den 3. april 2013 udvider Dyreforsøgstilsynet herved forsøgsaktiviteten i medfør af din dyreforsøgstilladelse af den 28. august 2012, j.nr. 2012-15-2934-00201, skema C 1, som beskrevet i din vedlagte ansøgning.

 

Denne udvidelse er som hovedtilladelsen gældende indtil den 20. august 2017.

 

Forsøgsdyrsveterinær

Dyreforsøgstilsynet har underrettet den tilsynsførende forsøgsdyrsveterinær om denne tilladelse, jf. § 53 i bekendtgørelse om dyreforsøg[1].

 

 

 

 Med venlig hilsen

 

  

Leif R. Lund[1] Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 88 af 30. januar 2013 om dyreforsøg.